De volgende vijf nummers zijn ontwikkeld voor de bovenbouw vmbo-t/mavo. Ieder nummer start met een leerlingeninterview en heeft aandacht voor relevante beroepen. Alle artikelen maken gebruik van actuele voorbeelden en zijn voorzien van praktische opdrachten en kennisvragen. Achterin het nummer staat altijd een begrippenlijst.

 

Ga naar de digitale ondersteuning:  

EXTRA

DIKKE 

SPECIAL

Met onder andere: 

 • Identiteit

 • Emancipatie & seksisme

 • Ethiek 

 • Presentatie van politici

 • Verzorgingsstaat 

 • Filosofisch gesprek

 • Religies over ziektes

 • Tips: beter presenteren en concentreren 

 • Praktische opdrachten

 • Kennisvragen 

 • Beroepen 

 • Begrippenlijst

Met onder andere: 

 • Familie: bloedband?

 • Gezinshereniging

 • Vriendschap volgens Aristoteles

 • Grensoverschrijdend gedrag

 • LHB-project 

 • Huwelijk en scheiding

 • Multiculturele samenleving

 • Vluchtelingen

 • Het grote eilandspel

 • Beroepen 

 • Begrippenlijst

Met onder andere: 

 • Vechtsport en agressie

 • Wat zijn emoties?

 • Criminaliteit en straffen

 • Het kwaad volgens religies

 • Hooliganisme

 • Pestgedrag

 • Terrorisme en media

 • Veiligheid of privacy?

 • De trap weer af: de de-escalatieladder

 • Vergeving

 • Beroepen

 • Begrippenlijst

Met onder andere: 

 • Je eigen toekomst: studie- en beroepskeuze

 • Werk: rechten en plichten

 • Sociale bindingen

 • Klimaatvluchtelingen

 • Klimaat: wat kun je zelf doen?

 • Politieke stromingen

 • Techniekfilosofie

 • Eindtijdvisies

 • Angst voor de toekomst

 • Beroepen

 • Begrippenlijst

Met onder andere: 

 • Op wat voor manieren heb je inspraak?

 • Opvoeding vanuit filosofie

 • Sociale ongelijkheid 

 • Politiek: de gemeente, de provincie, Eerste en Tweede Kamer en de EU

 • Koningshuis

 • Scheiding kerk en staat

 • Macht van de media

 • Macht van geld

 • Beroepen

 • Begrippenlijst